Analysis, Communication and Education in Software development

Aces är ett småskaligt konsultbolag grundat av mig, Roger Eriksson. Mina huvudsakliga fokusområden är analys, kommunikation och även utbildning inom mjukvaruutveckling - huvudsakligen i ett agilt kontext.

I praktiken innebär det att jag har erfarenhet och kompetens att fylla ett stort antal olika roller i agila utvecklingsprojekt; kravanalytiker, team lead, scrum master, test och kvalitetssäkring, teknisk projektledning, med flera.

Jag trivs bra i analytiska roller i gränslandet mellan beställaren/kunden och utvecklarna, oavsett om rollen kallas beställarstöd, produktägare, teknisk projektledare eller Business Analyst. Där kan jag fokusera på att identifiera krav, behov, risker och hitta lösningar - samt att kunna kommunicera dessa på rätt nivå och med rätt språk till alla parter, tack vare en lång teknisk bakgrund inom utveckling.

Agil vägledning till utvecklingsteam och övrig verksamhet ligger mig också varmt om hjärtat, i roller som scrum master eller agil coach.

Aces (Aces Full AB)
Org.nr: 556814-5139
Telefon: +46 (0)702-36 27 36
E-post: roger@acesfull.se
LinkedIn: linkedin.com/in/rogeraces

Tveka inte att kontakta mig om du har några frågor.